CAPSMOJİ KULLANICI SÖZLEŞMESİ

İşbu Capsmoji Kullanıcı Sözleşmesi (bundan sonra “Sözleşme” olarak anılacaktır), “Capsmoji” uygulamasının (bundan böyle “Uygulama” olarak anılacaktır) yasal sahibi olan Güsar Danışmanlık İnsan Kaynakları Teknoloji İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (bundan böyle “Capsmoji” olarak anılacaktır) ile işbu Uygulamanın hizmetlerinden yararlanmak ve Uygulama’da sağlanan alanlara içerik yüklemek isteyen gerçek veya tüzel kişi üye (bundan sonra “Üye” veya “Kullanıcı” olarak anılacaktır) arasında geçerli olup, Kullanıcıların Uygulamadan ve bu Uygulama kapsamında Capsmoji tarafından bedelsiz olarak sunulan hizmetlerden (¨Hizmet¨) faydalanmasına ilişkin hüküm ve şartları düzenler.

HÜKÜM VE ŞARTLAR:

1) Üyelik: Kullanıcı’nın Uygulamayı kullanabilmesi için öncelikle bir hesap oluşturması gerekmektedir. Uygulamaya kayıt işlemi, Kullanıcı tarafından kayıt sayfasında gerekli bilgilerin girilmesi ve kullanıcı şifresinin belirlenerek Capsmoji’ye gönderilmesi suretiyle tamamlanmış olur.

Üye, Uygulamada sağlanan hizmetleri kullanmak ve Uygulamaya giriş yapmak için fiili ehliyete sahip olduğunu, Hizmetlerin seçiminde, kullanımında ve Uygulamaya girişinde her türlü sorumluluğu üstlendiğini gayrikabilirücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

2) Hesap: Üye, kendisine ait kullanıcı adı ve şifre bilgilerini korumakla yükümlüdür. Üye, kendisine ait bu bilgileri üçüncü şahıslara açıklayamaz ve üçüncü şahısların kullanımına sunamaz. Ayrıca Üye, kendisine ait bu bilgilerin izinsiz kullanıldığını öğrenirse durumu derhal Capsmoji’ye bildirecektir. Capsmoji izinsiz kullanımı engellemek amacıyla Üyenin Uygulamaya erişimini engelleme ve/veya Üyeliğini sona erdirme hakkına sahiptir.

3) Uygulama ve Hizmetlerin Kullanımı: Capsmoji, Üyenin kendi seçtiği görsel/video içeriklerini kullanarak yeni içerik (Kullanıcılar tarafından Uygulama ve Hizmetler kullanılarak oluşturulan görüntü, video, GİF vb. her türlü materyal ve içerik bundan sonra hep birlikte “İçerik” olarak anılacaktır) imkan sağlamaktadır. Üyeler, bu Uygulama ve Hizmetleri kullanarak belirli videolardan kısa kesitler ile kendi içeriklerini oluşturabilir, içerikler üzerine kendi seslerini yükleyebilir, kendi resimlerini montajlayabilir, bu İçerikleri Uygulama üzerindeki paylaşım alanında diğer Uygulama Kullanıcılarına ve kamuya açık şekilde yayınlayabilir veya sosyal medya veya iletişim kanalları vasıtasıyla kendi belirledikleri kişiler ile paylaşabilirler.

Kullanıcı tarafından Uygulama ve Hizmetler kullanılarak oluşturulan İçerik, Kullanıcı’nın profil sayfasına kaydedilmektedir. Kullanıcı’nın oluşturduğu ve profil sayfasına yüklediği her içerik ayrıca akış içerisinde ve diğer Uygulama Kullanıcıları da dahil olmak üzere herkese açık olarak yayınlanmaktadır. Eğer Kullanıcı oluşturduğu İçerik’i profil sayfasından silerse, söz konusu İçerik aynı anda Uygulama’dan, akış sayfasından ve kamuya açık yayından da kalkmaktadır. Kullanıcı, oluşturduğu ve profil sayfasına yüklediği her İçerik’in kamuya açık olarak Uygulama’nın akış sayfasında da yayınlanacağını bildiğini, Uygulama ve Hizmetleri kullanmak suretiyle bu yayınlara izin vermiş olduğunu, oluşturduğu İçerik’in hukuka ve işbu Sözleşme’ye aykırı olmadığını kabul ve taahhüt eder.

Üyeler bu İçerikleri Capsmoji’nin kendilerine tanıdığı süre, format, boyut vb. teknik kriterlere bağlı olarak oluşturabileceklerini kabul ederler. Capsmoji, bu kriterleri tek taraflı olarak değiştirme hakkına sahiptir.

4) İçerikler: Üyeler, Uygulamaya kaydolmakla ve bu Sözleşme’yi kabul etmekle birlikte, Uygulamayı ve Hizmetleri kullanarak oluşturdukları İçeriklerin meydana getirilmesinin, kullanımının, içerdiği unsurların ve üçüncü kişiler ile paylaşımlarının işbu Sözleşme’ye uygun olacağını ve aynı zamanda:

- üçüncü şahısların fikri (telif hakkı) ve sınai mülkiyet haklarını ihlal etmeyeceğini,

- herhangi bir gerçek şahsın kişisel verisinin mevzuata aykırı bir şekilde ve izinsiz kullanılmayacağını,

- bu İçeriğin Türk Ceza Kanunu, 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve yürürlükteki diğer mevzuata aykırı olmayacağını,

- söz konusu İçeriğin genel ahlaka, vicdana, toplum ve kamu düzenine aykırı olmayacağını, suç ve/veya kabahat teşkil etmeyeceğini,

kabul ve taahhüt eder.

Üye tarafından oluşturulan İçeriğin:

(a) burada belirtilen hususlardan herhangi birine aykırı olması ve/veya

(b) üçüncü şahısların haklarını ihlal etmesi ve/veya

(c) herhangi bir İçerik ile ilgili olarak üçüncü şahıslardan şikayet ve/veya kaldırma talebi gelmesi ve/veya

(d) herhangi bir adli veya idari merciinin veya yetkili birliğin (Erişim Sağlayıcıları Birliği gibi) İçeriğin kaldırılmasına dair talepte bulunması ve/veya

(e) İçeriğin herhangi bir adli veya idari soruşturmanın konusu olması durumunda;

Capsmoji söz konusu İçeriği -herhangi bir uyarıya ve izne gerek olmadan ve herhangi bir kesin yargı kararı beklemeye gerek olmadan- Uygulamadan kaldırma ve Kullanıcının üyeliğini askıya alma veya sona erdirme hakkına sahiptir. Bu durumda Capsmoji’nin Üye’ye karşı herhangi bir sorumluluğu bulunmayacaktır.

5) Kısıtlamalar: Uygulamada kullanılması, seçilmesi ve oluşturulması kabul edilmeyen İçerikler ve Uygulamayı kullanarak/kullanırken kabul edilmeyen fiil ve davranışlardan bazıları aşağıda sayılmaktadır:

(a) 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanuna aykırı olan ve Türkiye Cumhuriyeti'nin temel değerlerine ve Atatürk'e yönelik karalayıcı ve aşağılayıcı hiçbir İçerik’in kullanılmasına ve oluşturulmasına izin verilmemektedir.

(b) Dolandırıcılık: Uygulama ve Hizmetler dolandırıcılık amaçlı kullanılamaz.

(c) Hakaret -Taciz: Uygulamada ifade özgürlüğü desteklenmektedir. Ancak, Üyelerimize kendilerini özgür şekilde ifade etme alanı sunarken üçüncü şahısları taciz etme, karalama, aşağılama, hakaret etme veya başkalarının kişilik haklarına saldırı imkanı verilmemektedir. Ayrıca, kişi veya grupların dinini, dilini, cinsiyetini, ırkını, etnik grubunu, milliyetini aşağılayıcı İçeriğe ve saldırgan davranışlara, tehdit, taciz, özel yaşama ve kişilik haklarına saldırı, diğer üyelerin kişisel verilerinin ifşası (isim, adres, IP Bilgisi, web, e-posta, newsgroup vb. adresler dahil) gibi fiillere de izin verilmemektedir.

(d) Müstehcenlik ve Pornografi: Pornografinin hiçbir türüne izin verilmemektedir. Cinsel eylemlerin sergilendiği fotoğraflar, görüntüler veya yazılar, özellikle çocuk/ergen çıplaklığı, pornografisi, her türlü çocuk cinsel istismarı veya bunları teşvik eden veya andıran fotoğraflar ve yayınlar kesinlikle kullanılamaz. Ayrıca, Türk Ceza Kanunu’na göre müstehcen sayılan İçerik’in kullanılmasına ve oluşturulmasına izin verilmemektedir.

(e) İlaçlar ve Narkotik Maddeler: Satışı veya kullanımı reçeteye bağlı her türlü ilaç ile uyuşturucu veya uyarıcı madde kapsamına giren ve bağımlılık yaratan bilumum maddelerin tanıtımı, pazarlaması, tavsiyesi, kullanımının kolaylaştırılması ve sağlık için tehlikeli madde temini mahiyetindeki İçerik’in kullanılmasına ve oluşturulmasına izin verilmemektedir.

(f) Şiddet ve İntihara Yönlendirme: İnsanları intihara yönlendiren, teşvik eden, şiddet içeren İçeriklerin kullanımına kesinlikle izin verilmemektedir. Dolayısıyla, her türlü insan veya hayvan yaralama, öldürme, parçalama, vahşet kısaca insan psikolojisi açısından ciddi sakıncalar barındıran veya insanları intihara yönlendiren fotoğraf ve yayınları içeren İçerik’in kullanılmasına ve oluşturulmasına izin verilmemektedir.

(g) Silahlar ve Patlayıcı maddeler: Yasadışı silah veya patlayıcı madde yapımı, pazarlaması, tanıtımı, özendirilmesi veya kullanımına ilişkin İçeriklerin kullanılmasına ve oluşturulmasına izin verilmemektedir.

(h) Kumar, Yarışma, Bahis: Kumara ilişkin olan ve/veya kumar oynanması için yer ve imkan sağlayan her türlü İçerik ve önceden tarafımızdan yazılı izin alınmaksızın; yarışma, bahis, takas, reklamcılık veya piramit şemaları gibi ticari aktiviteler, tanıtımlar ve/veya satışlar yapmak amacıyla kullanılan ve oluşturulan İçeriklere izin verilmemektedir.

(i) Uygulama ve Hizmetlerin; yasa dışı veya yasaklanmış bir faaliyette bulunmak amacıyla, üçüncü kişilere ve Capsmoji’ye zarar vermek amacıyla, Capsmoji’nin veya üçüncü bir tarafın (fikri ve sınai mülkiyet hakları da dahil olmak üzere) herhangi bir hakkını ihlal edecek şekilde kullanılması veya Hizmetlerin ve Uygulamanın kullanılırken bu sonucu doğurabilecek herhangi bir faaliyette bulunulması yasaktır.

(j) Uygulama ve Hizmetler ile bunlara ait lisans, yazılım, içerik vb. doğrudan veya dolaylı olarak bedelli yahut bedelsiz çoğaltılması, yayınlaması, kamuya sunulması, satılması, alt lisans verilmesi veya istismar edilmesi, tersine mühendislik yapılması veya başka bir şekilde Hizmet ve Uygulama’ya dair süreçlerin ve kaynak kodlarının türetilmesi yasaktır.

6) Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları: Capsmoji tarafından sunulan Uygulama, Hizmetler ve kullanılan yazılımların, Uygulama’nın içine gömülen tüm yazılım, kaynak kod, teknik bilgilerin, Uygulama ve Hizmetlerin tüm kopyalarının veya türev/işleme (derivative) çalışmalarının, Capsmoji’nin adı, markası, logosu, ticaret ve hizmet markalarının fikri ve sınai mülkiyet hakları münhasıran Capsmoji’ye aittir.

Kullanıcı, Capsmoji adını, markasını, logolarını veya diğer herhangi bir fikri veya sınai mülkiyete konu unsuru Capsmoji’nin önceden yazılı izni olmadan kullanamaz. Üyeler, Capsmoji’nin fikri ve sınai mülkiyet haklarını ihlallerinden ve bu ihlallerden doğan her türlü zarardan bizzat sorumludurlar.

Capsmoji Tarafından Kullanıcı’ya Verilen Lisans: Capsmoji, yazılım bazlı Uygulamanın kullanımı için Kullanıcıya, üyelik süresince iptal edilebilir, münhasır olmayan (non-exclusive), devredilemez bir kullanım lisansı verir. Kullanıcı’ya verilen lisans, üyeliğin sona ermesi veya Kullanıcı’nın işbu Sözleşme’ye aykırı hareket etmesi vb. durumlarla üyeliğinin sona erdirilmesi halinde kendiliğinden sonlanacaktır.

Kullanıcı Tarafından Capsmoji’ye Verilen Lisans: Üyeler, Uygulama ve Hizmetleri kullanarak oluşturdukları İçerikleri, kendi tercihlerine bağlı olarak, Uygulama ana sayfasında kamuya açık bir şekilde yayınlayabilmektedir. Kullanıcı’nın oluşturduğu İçeriği Uygulama ana sayfasında paylaşması ile bu İçerik, diğer Kullanıcılara ve kamuya açık hale gelecektir. Kullanıcı, işbu Sözleşme’yi kabul etmek ve İçerik’i Uygulama’da yayınlamakla birlikte, Capsmoji’ye söz konusu İçeriğin Uygulama üzerinden yayınlanması izni vermiş sayılır. Kullanıcı Capsmoji’de yayınladığı İçerik üzerinde Capsmoji’ye bu İçeriği yayınlaması, kullanması ve umuma iletimi için yer sınırı olmaksızın, İçerik’in Uygulamada yayında kaldığı süre boyunca geçerli, bedelsiz bir lisans hakkı vermektedir.

Üçüncü Kişilere Ait Fikri Mülkiyet Hakları: Başkalarına ait fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunması için gerekli özenin gösterilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda eğer Üye, Uygulama’yı kullanarak başkasına ait fikri ve sınai mülkiyet haklarını ihlal eder ve ihlale sebebiyet verecek şekilde Uygulama ve Hizmetlerden faydalanarak İçerik oluşturur, kopyalar, kullanır, yayınlar, dağıtır, çoğaltır, umuma iletirse, Capsmoji ihlale konu olan İçerik’i -hiçbir uyarıya veya izne gerek olmaksızın- Uygulamadan kaldırma ve Üyenin üyeliğini askıya alma veya sona erdirme hakkına sahiptir. Üyeler, üçüncü şahısların fikri ve sınai mülkiyet haklarını ihlallerinden ve bu ihlallerden doğan her türlü zarardan bizzat sorumludurlar.

7) Yasal Sorumluluk: Üyelerimiz, Uygulama’yı kullanarak oluşturdukları, yükledikleri, diğer kişilere ilettikleri, yayınladıkları İçeriklerden bizzat sorumludur. İşbu Sözleşme’de belirtilen sınırlamaları aşan veya ihlal eden İçerik’e sahip Üyelere devlet, yargı makamları, adli makamlar, yetkili birlikler veya hak sahibi üçüncü şahıslar tarafından yöneltilen tüm hukuki ve cezai yaptırımlardan bizzat Üye sorumludur. Bu kapsamda Capsmoji’nin söz konusu İçerik’ten dolayı herhangi bir hukuki veya sözleşmesel sorumluluğu bulunmamaktadır.

Üye, Uygulama’ya girmek ve bağlanmak için gerekli ekipman veya yardımcı servisleri edinmekten ve bunları korumaktan bizzat sorumludur.

8) Garantilerden Feragat: İşbu Sözleşme’ye konu Uygulama ve Hizmetler “olduğu gibi” ve “mevcut olduğu” haliyle sağlanmıştır. Capsmoji Uygulama ve Hizmetlere ilişkin olarak Kullanıcı’ya, açık veya zımni hiçbir şekilde, Uygulama ve Hizmetlerin belli bir ticari faaliyete ya da özel amaca uygunluğu; Kullanıcı’nın gereksinimlerini kısmen ya da tamamen karşılayacağı; kesintisiz devamlılığı; güncellenmesi, işlevselliği; yanlışlıklardan, hatalardan, gecikmelerden, kusurlardan, etkileşim veya tipografik hatalardan ari ve hatasız olduğu da dahil olmak üzere, açık ya da zımni hiçbir garanti vermemektedir.

Kullanıcı, Capsmoji tarafından bu maddede sayılanlar ve bunlarla sınırlı olmaksızın Uygulama ve Hizmetlerin niteliği ve performansı ile ilgili hiçbir garanti verilmediğini bilerek Uygulama ve Hizmetleri kullanmaktadır.

9) Değişiklikler: Capsmoji, gerekli gördüğü zamanlarda Uygulama ve Hizmetlerin içeriğini/limitlerini değiştirebilir, Uygulama ve Hizmetleri geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Uygulama ve Hizmetlerin içeriğinin değiştirilmesi, geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı Capsmoji’nin Üye’ye karşı herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

10) Sorumluluk: Capsmoji, Kullanıcı veya Üyelerin Uygulamanın ve Hizmetlerin kullanımı nedeniyle doğan hiçbir zarar ve ziyandan Kullanıcı’ya karşı sorumlu değildir.

11) Hükümler: Capsmoji; revize edilmiş metni internet sitesinde yayınlamak ve/veya kullanıcılara e-posta ile göndermek ve/veya Kullanıcı’yı herhangi bir başka iletişim aracı ile bilgilendirmek kaydıyla, işbu Kullanım Sözleşmesi’ni tek taraflı değiştirme hakkına sahiptir. Kullanım Sözleşmesi’nin revize edilmiş hali, kullanıcılara bildirim yapıldığı tarih itibariyle yürürlüğe girecektir.

12) Üye, bu Sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda Taraflara ait yasal defter ve kayıtların, mikrofilm, mikrofiş, bilgisayar kayıtları, banka hesap bilgileri, e-posta ve faks mesajlarının HMK. 193. maddesi uyarınca bağlayıcı, kesin ve münhasır delil olacağını ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu beyan ve taahhüt eder.

13) Taraflar arasında yapılan bu Kullanıcı Sözleşmesinin yorum ve icrasından doğan ve karşılıklı müzakereler yolu ile halledilemeyen bütün uyuşmazlıklara Türk Hukuku uygulanacaktır.

CAPSMOJİ UYGULAMASINA KAYDOLARAK VE BU SÖZLEŞMEYİ KABUL EDEREK, BU SÖZLEŞMENİN ŞARTLARINI VE KOŞULLARINI OKUDUĞUNUZU, ANLADIĞINIZI VE SÖZLEŞMEYİ KABUL ETTİĞİNİZİ VE SÖZLEŞME HÜKÜMLERİYLE BAĞLI OLACAĞINIZI ONAYLIYOR OLACAKSINIZ.