CAPSMOJİ GİZLİLİK, KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE ÇEREZ POLİTİKASI


Yayın Tarihi: 07.06.2020

Değerli Kullanıcılarımız,

Sizlerin ve verilerinizin gizliliğine ve güvenliğine önem veriyoruz. Bu Politika ile Capsmoji Uygulaması’nı (“Capsmoji”) kullanırken kişisel verilerinizin nasıl ve neden toplandığı, kişisel verilerinizi bizimle paylaşmak konusunda sahip olduğunuz hakları, Capsmoji’yi kullanmanız veya www.capsmoji.com web sitemizi (“Site”) ziyaretinizde kullanılabilecek çerezler ile ilgili sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

Topladığımız Kişisel Verileriniz

Capsmoji’ye kaydolurken, giriş yaparken ve kullanırken bazı kişisel verilerinizi işlemekteyiz. Kişisel verilerinizi, bu Politika’da belirtilen amaçlar çerçevesinde ve aynı zamanda 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK") uygun şekilde işlemekteyiz.

Capsmoji’yi uygulama üzerinden oluşturduğunuz kullanıcı hesabınız vasıtasıyla kullanabilirsiniz. Capsmoji’ye kaydolurken ve kullanırken topladığımız ve depoladığımız kişisel verileriniz aşağıdakilerdir:

- Adınız-Soyadınız,

- Kullanıcı Adınız (Nickname),

- E-Posta Adresiniz,

- Kayıt işlemini bir sosyal medya hesabınızla gerçekleştirmiş iseniz (Facebook, Gmail, Apple vb.) kullanıcı bilgileri,

- Capsmoji’de oluşturduğunuz içerik sayısı ve içeriklerin toplam süresi,

- Capsmoji kullanımınızdan elde ettiğiniz puanlarınız.

Ayrıca e-posta adreslerimiz üzerinden bizler ile her zaman iletişim kurabilirsiniz. E-posta ile bizimle iletişim kurmanız halinde “e-posta adresiniz ve iletişiminizin konusundan” oluşan kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Dayanakları

Capsmoji ile paylaşılan kişisel verileri aşağıdaki amaçlarla işlemekteyiz:

- Kullanıcı kaydının yapılması ve hesap oluşturulması için,

- Kullanıcı hesabının güvenliğinin sağlanması için,

- Capsmoji’ye giriş ve Capsmoji kullanımı için,

- Bizimle herhangi bir konuda iletişim kurmanız halinde geri dönüş ve iletişim sağlamak için,

- Capsmoji kullanımına göre puanlamanın yapılması ve kullanıcılara puanlamalarına ve Capsmoji’yi kullanımına göre ek kullanım hakkı/süresi tanınması için.

Bizimle paylaştığınız kişisel verileri aşağıdaki hukuki dayanaklara dayalı olarak işlemekteyiz:

- KVKK’nın 5. Maddesinin 2. Fıkrasının (c) bendi uyarınca “sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”,

- KVKK’nın 5. Maddesinin 2. Fıkranın (f) bendi uyarınca “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunu olması”.

Haklarınız

KVKK Madde 11 uyarınca kişisel verilerinizin işlenmesi kapsamında;

(i) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

(ii) Kişisel verilerinizin işlenmesi halinde buna ilişkin bilgi talep etme,

(iii) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

(iv) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,

(v) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

(vi) 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda öngörülen koşullara uygun olarak kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

(vii) Eksik veya yanlış olarak işlenmiş kişisel verilerinizin düzeltildiğinin ve kişisel verilerinizin silindiğinin yahut yok edildiğinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

(viii) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç ortaya çıktığına inandığınız hallerde, otomatik yollarla işleme neticesinde çıkan sonuçlara itiraz etme,

(ix) Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarınız bulunmaktadır.

Bu haklarınızı kullanmak istediğinizde mukim olduğumuz Akdeniz Mah. Gazi Osman Paşa Bul. No: 30/607 Konak/İZMİR adresine veya sistemimizde kayıtlı e-postanız olması halinde [email protected] elektronik posta adresine veya [email protected] kayıtlı elektronik posta adresine, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe uygun olarak başvurabilirsiniz.

ÇEREZLER

Diğer birçok uygulama ve web sitesi gibi, Capsmoji’yi veya Site’yi kullanımınız sırasında mobil cihazınızda veya bilgisayarınızda belirli verilerin kaydedilmesini ve toplanmasını sağlayan küçük veri dosyaları niteliğindeki teknolojileri kullanmaktayız. Capsmoji’yi veya Sitemizi kullanımınızda mobil cihazınıza ve diğer cihazlarınıza yerleştirilen bu veri dosyaları, flash çerezler, web işaretleri ve diğer benzer teknolojilerin isim ve türleri zaman zaman değişebilmektedir. Bu Politika’da “çerez” terimini, kullanılabilecek çerezlere ve benzer teknolojilere atıfta bulunmak için kullanmaktayız ve kullandığımız teknolojilere dair bilgi vermek amacıyla bazı tanım ve terminolojileri aşağıda sizinle paylaşmaktayız:

Çerez Türleri

Herhangi bir uygulamayı veya internet sitesini ziyaret ettiğinizde veya herhangi bir iletiyi görüntülediğinizde tarayıcı veya cihazınızın hafızasına yerleştirilen, genellikle harf ve rakamlardan oluşan kısa metin dosyalarıdır. Çerezler zamana veya ait oldukları alan adına göre sınıflandırılmaktadır.

Çerezlerin zamana göre sınıflandırılması durumunda, oturum çerezleri ve kalıcı çerezler olarak ikiye ayrılmaktadır:


Oturum çerezleri,
kullanıcının tarayıcıyı kapatması/oturumunun sona ermesi üzerine sona eren ve söz konusu tarayıcı oturumunuz esnasındaki işlemlerinizi takip etmemize imkân tanıyan çerezlerdir.

Çerezler ait oldukları alan adına göre sınıflandırılması durumunda ise birinci taraf çerezleri ve üçüncü taraf çerezleri olarak ikiye ayrılmaktadır:

Birinci taraf çerezleri,
ziyaret ettiğiniz uygulama/site tarafından tanımlanan çerezlerdir.

Ziyaret edilen uygulama/sitenin dışındaki tarafların ziyaret edilen site üzerinden kullanıcının cihazına çerez yerleştirmesi durumunda ise üçüncü taraf çerezi söz konusudur.

Çerezlerin Kullanımı

Capsmoji’yi kullanımınızda veya Site’yi ziyaretinizde aşağıda belirtilen amaçlar için belirtilen çerezleri kullanabilmekte ve tarafımızca eklenen çerez veya benzer teknolojilerimizde kişisel verilerinizi depolamamaktayız:


Operasyonel Olarak Gerekli Amaçlar İçin Kullanılanlar:
Site’nin, uygulamanın, platformların ve hizmetlerin yönetimi, güvenliği ve işlevselliği için gerekli olan çerezleri kullanabiliriz. Operasyonel amaçlar için kullanılan çerezlere örnek olarak Capsmoji’de veya Site’de mevcut olan işlevlerin kullanılmasını sağlayan teknolojiler, uygulamalar ve platformlar ve bu kanallardaki düzensiz, kural ve usullere uygun olmayan davranışları veya hileli faaliyetleri tespit etmek ve engellemek için kullanılan çerezler gösterilebilir.


Reklam veya Hedeflemeye Dayalı Çerezler:
Reklam veya diğer adıyla hedefleme çerezleri, reklam mesajlarının sizle ve ilgi duyduğunuz alanlarla alakalı olmasını için kullanılır. Bu çerezler, tarayıcı alışkanlıklarınızla ilgili bilgi toplar, bir internet sitesini ziyaret ettiğinizi hatırlar ve bu bilgiyi 3. kişiler ile paylaşır. Bu şekilde, ilgi alanıza giren reklamların size ulaşmasını sağlar. Her ne kadar bu çerezler sizin diğer internet sitelerine yapmış olduğunuz ziyaretleri takip edebilse de toplanan veriler ile sizin profiliniz arasında bağlantı kurulmadığından sizin gerçekte kim olduğunuzu tespit edemezler. Bu çerezler olmadığında, size ve ilgi alanlarınıza giren daha az içerikle karşılaşırsınız. Site’de, Capsmoji’de veya üçüncü kişi sitelerde, ilgi alanınıza uygun reklam ve diğer unsurlardan oluşan bir içerik sunmak için birinci kişi veya üçüncü kişi çerezler ve web işaretçileri kullanabiliriz. Herhangi bir reklama tıklayıp tıklamadığınızdan hareketle, sunulan reklam ve içeriğin size hitap edip etmediğini anlamamızı sağlayan teknolojiler bu kapsamda yer almaktadır. Capsmoji’yi tanıtmak amacıyla kendimizin yönetmediği veya sahip olmadığımız sitelere reklam verebilmekteyiz. Bu kapsamda, ilgi alanınıza yakın olan içerikleri tespit etmemizi ve sunmamızı sağlayan reklam çerezlerini kullanabiliriz. Sizi tanıyabilmemiz ve size özel reklamlar sunabilmek adına Site’ye ve Capsmoji’ye ve reklam verdiğimiz diğer internet sitelerine üçüncü taraf reklam çerezleri yerleştirilebilir. Bu çerezler ayrıca reklamlarımızın verimliliğini ölçmek için kullanılmaktadır. Ayrıca Siteyi, Capsmoji’yi, arama motorlarını ve/veya Site’nin reklam verdiği diğer internet sitelerini ziyaret ettiğinizde, ilginizi çekebileceğini düşündüğümüz reklamları size sunabilmek için “reklam teknolojisini” devreye sokmak amacıyla çerezleri kullanabiliriz. Reklam teknolojisi, size özel reklamlar sunabilmek için Site’ye/Capsmoji’ye ve Site’nin reklam verdiği internet sitelerine/mobil uygulamalarına yaptığınız önceki ziyaretlerle ilgili bilgileri kullanır. Bu reklamları sunarken, internet sitesinin sizi tanıyabilmesi amacıyla tarayıcınıza benzersiz bir üçüncü taraf çerezi yerleştirilebilir.


Yetkilendirilmiş Üçüncü Kişi Hizmet Sağlayıcıları Tarafından Bu Teknolojilerin Kullanımı:
Web sitemizi, uygulamamızı, platformlarımızı ve hizmetlerimizi yürütmek ve tanıtmak için yetkilendirdiğimiz bazı hizmet sağlayıcılardan yardım alabiliriz. Bu hizmet sağlayıcıları, size daha iyi, hızlı ve güvenli bir deneyim sunmamızda bize yardımcı olmaktadırlar. Bu servis sağlayıcılar, kullanıcıların cihazına çerezler ve benzer teknolojiler (üçüncü taraf çerezleri) yerleştirebilecek ve kullanıcının cihazını tanımlamak için IP adresi, benzersiz tanımlayıcı ve cihaz tanımlayıcı gibi bilgileri toplayabileceklerdir.


Bu hizmet sağlayıcıları, içerik sunumu ile anonim site ölçümleri ve analizlerini derlememizde bize yardımcı olmak için söz konusu teknolojileri kullanabilirler. Bu hizmet sağlayıcıların, Sitemiz, hizmetlerimiz, uygulamalarımız veya araçlarımızda yer alan kişisel verilerinizi kendi amaçları ile toplamalarına izin vermemekteyiz. Üçüncü taraf çerezler, üçüncü tarafların gizlilik politikası kapsamındadır.

Şirketimiz tarafından bu hizmetlerin temini amacıyla Google servisleri kullanılmaktadır. Site'yi ve Capsmoji’yi nasıl kullandığınızı analiz etmek amacıyla hizmet sağlayıcılarımızın çerezlerini veya yukarıda belirtilen teknolojilerini kullanabiliriz. Bu kapsamda, Site’nin ve Capsmoji’nin kullanım kolaylığını artırmak ve kullanım istatistiklerini çıkarmak amaçlarıyla aşağıda belirtilen üçüncü taraf çerezlerini veya teknolojilerini kullanmaktayız; Google reklam hizmetleri (örneğin Adwords), Hot Jar, Criteo, Gravity Recommendation, Visual Website Optimizer, Webinstats, Visilabs, IBM Tealeaf, Adjust, Mediamath.


Google Capsmoji/Site üzerinden topladığı verileri kendi verileriyle eşleştirebilir ve elde ettiği kişisel verileri kendi gizlilik politikalarına göre işleyebilir (Google Gizlilik Politikası için https://www.google.com/policies/privacy/ adresini ziyaret edebilirsiniz).

Ayrıca Sitemizi nasıl kullandığınızı analiz etmek ve ölçümlemek amacıyla Google Analytics hizmetini de kullanmaktayız.

Üçüncü Taraf Log-in istekleri, Ürünleri ve Hizmetleri

Web sitelerimiz, platformlarımız ve uygulamalarımız üçüncü taraf web sitelerine, ürünlerine ve hizmetlerine bağlantılar içerebilir (örneğin, kayıt işlemlerinde bir sosyal medya veya web hesabınızı (Google, Facebook vb.) kullanımınızda faydalandığınız hizmetler). Bu bağlantıların üçüncü tarafların gizlilik politikalarına tabi olduğunu, üçüncü taraf ve üçüncü taraf web sitelerinin Şirket'ten bağımsız olduğunu ve Şirketin üçüncü tarafların gizlilik uygulamalarından sorumlu olmadığını bildirmek isteriz. Bağlantı verilen web sitelerini ziyaret etmeniz durumunda, bu sitelerin gizlilik politikalarını okumanızı öneririz.


Çerezlerin Silinmesi ve Çerez Kullanımının Reddi

Kullanılan çerezleri, kendi tarayıcınızın veya cihazınızın müsaade etmesi halinde, her zaman engelleyebilir, silebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz. Çerezler çoğu tarayıcıda bulunan araçlar ile devre dışı bırakılabilir veya kaldırılabilir. Kullanıcılar tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezleri istedikleri zaman reddedebilir veya silebilirler. Ayarları değiştirme yöntemi kullanılan tarayıcıya bağlıdır ve çerezlerin nasıl devre dışı bırakılabileceği, kullanılan tarayıcının servis sağlayıcısından öğrenilmelidir.

İnternet tarayıcınızın çeşidine göre aşağıdaki adımları izleyerek, çerezler hakkında bilgi edinip, izin verme veya reddetme hakkınızı kullanabilirsiniz; Chrome (Bilgisayar, Android, iPhone ve iPad), Mozilla Firefox, Internet Explorer, Safari (Bilgisayar),

Safari (Telefon): Telefonunuzun "Ayarlar" bölümünden "safari" sekmesini seçip, "Gizlilik ve Güvenlik" Bölümünden tüm çerez yönetiminizi sağlayabilirsiniz.


Diğer tarayıcılar için de (opera, microsoft edge gibi), ilgili tarayıcıların yardım veya destek sayfalarını inceleyebilirsiniz. Çerezlerin devre dışı bırakılması durumunda web sitesinin, uygulamaların, platformların ve hizmetlerin bazı özellikleri kullanılamayabilir.